AGENDA COMPLETA- curs 2023/24/AGENDA COMPLETA- curso 2023/24

jueves, 23 de mayo de 2024

SETMANA MITOLÒGICA
Durant l'última setmana hem rebut als centres següents:

COL. SAGRADA FAMILIA MANISES amb els seus alumnes d'1 ESO que han fet el taller de MITES i han visitats els jaciments arqueològics de Via Porticus.

COL. ADVENTISTA SAGUNTO  i l'alumnat de 5é de Primària que han realitzat el taller de BAEBIA FULVIA després han recorregut el teatre romà de Sagunt.

COL. SAGRADA FAMILIA. MADRE MICAELA de València  que han participat en el taller de MITES i també han conegut el teatre romà.

Durante la última semana hemos recibido a los centros siguientes:

COL. SAGRADA FAMILIA MANISES  con sus alumnos de 1 ESO que han hecho el taller de MITOS y han visitados los yacimientos arqueológicos de Via Porticus.

COL. ADVENTISTA SAGUNT  y el alumnado de 5º de Primaria que han realizado el taller de  BAEBIA FULVIA después han recorrido el teatro romano de Sagunto.

COL. SAGRADA FAMILIA. MADRE MICAELA de Valencia quienes han participado en el taller de MITOS y también han conocido el teatro romano.


Salutem plurimam!

sábado, 18 de mayo de 2024

PREMIS RUTA DEL FÒRVM MMXXIV

 
Ja comencen a arribar els regals als afortunats en el sorteig dels Ludi Saguntini MMXXIV que han recaigut en alumnat dels centres:

IES Josep Iborra de Benissa 

Sant Antoni Abat de València

IES Camp de Morvedre del Port de Sagunt

Esta iniciativa que va començar en el MMXXIII ha tingut enguany un gran èxit.

 Agraïm a professors i professores, per haver donat suport a esta idea i haver animat a  l' alumnat a participar.

Enhorabona i fins a la pròxima edició de la Ruta de Fòrum en els  LVDI SAGVNTINI MMXXV

Ya comienzan a llegar los regalos a los afortunados en el sorteo de los Ludi Saguntini MMXXIV que han recaído en alumnado de los centros:

IES Josep Iborra de Benissa 

San Antonio Abad de Valencia

IES Camp de Morvedre del Puerto de Sagunto

Esta iniciativa que comenzó en el MMXXIII ha tenido este año un gran éxito. 

Agradecemos a profesores y profesoras, por haber apoyado  esta idea y haber animado al alumnado a participar.

Enhorabuena y hasta la próxima edición de la Ruta de Fórum en los LVDI SAGVNTINI MMXXV

Salutem plurimam!!


viernes, 10 de mayo de 2024

MAIUS I ELS PREMIS RUTA DEL FÒRUMEsta setmana hem rebut als següents centres educatius:

IES FRANCESC BADIA amb els seus alumnes d'1 ESO que han visitat la domus dos dies per a fer el taller de Ceràmica i la visita als jaciments.

COL SAGRADA FAMILIA  de  SILLA de 4 ESO amb els qui hem fet els tallers de militaria i mosaic

FUNDACION FLORS. de Vila-real que han participat en el taller d'infància i han conegut el teatre romà


Ja han eixit els premis de la Ruta de Fòrum 2024 que han recaigut en alumnat dels centres:

IES Josep Iborra de Benissa 

Sant Antoni Abat de València

IES Camp de Morvedre del Port de Sagunt

Enhorabona i fins a la pròxima edició de la Ruta de Fòrum en els  LVDI SAGVNTINI

 Salutem plurimamEsta semana hemos recibido a los siguientes centros educativos

IES FRANCESC BADIA  con sus alumnos de 1 ESO que han visitado la domus dos días para hacer el taller de Cerámica y la visita a los yacimientos.

COL SAGRADA FAMILIA SILLA  de 4 ESO con quienes hemos hecho los talleres de militaria y mosaico

FUNDACION FLORS. de  Villarreal que han participado en el taller  de infancia y han conocido el teatro romano


Ya han salido los premios de la Ruta de Forum 2024 que han recaído en alumnado de los centros:

IES Josep Iborra de Benissa 
San Antonio Abad de Valencia
IES Camp de Morvedre del Puerto de Sagunto

Enhorabuena y hasta la próxima edición de la Ruta de Forum en los LVDI SAGVNTINI


Salutem plurimam

viernes, 3 de mayo de 2024

JORNADA VALLADOLIDIniciem el mes de maig amb la visita a Valladolid convidades pel grup d'innovació docent Itinera, la SEEC i la professora Cristina de la Rosa Cubo de la UVa per a realitzar un taller sobre Higiene i Cosmètica en l'Antiguitat per a alumnes d'instituts al costat d'universitaris i alumnes de màster del professorat de Valladolid, dins del projecte LA CAIXA DE PANDORA II. SALUT, HIGIENE I BELLESA EN L'ANTIGA ROMA. UN PROJECTE MULTIDISCIPLINARI PER A DINAMITZAR LA CULTURA CLÀSSICA I EL PATRIMONI ROMÀ A LA PROVÍNCIA DE VALLADOLID.

El taller es va dur a terme en un entorn meravellós, el Museu de les Viles Romanes d'Almanara Puras (Olmedo)


A més a més. hem rebut els següents centres educatius:

IES RIBALTA  amb els qui hem fet el taller d'infància i la visita al teatre

CEIP JUAN ESTEVE que han fet el taller de mosaic i han conegut el teatre romà.
Iniciamos el mes de mayo con la visita a Valladolid invitadas por el grupo de innovación docente Itinera, la SEEC y la profesora Cristina de la Rosa Cubo de la UVa para realizar un taller sobre Higiene y Cosmética en la Antigüedad para alumnos de institutos  junto a universitarios y alumnos de master del profesorado de Valladolid, dentro del proyecto  LA CAJA DE PANDORA II. SALUD, HIGIENE Y BELLEZA EN LA ANTIGUA ROMA. UN PROYECTO MULTIDISCIPLINAR PARA DINAMIZAR LA CULTURA CLÁSICA Y EL PATRIMONIO ROMANO EN LA PROVINCIA DE VALLADOLID.

El taller se llevó a cabo en un entorno maravilloso, el Museo de las Villas Romanas de Almanara Puras (Olmedo)

A su ves hemos recibido a los siguientes centros educativos:

IES RIBALTA con quienes hemos hecho el taller de infancia y la visita al teatro

CEIP JUAN ESTEVE que han hecho el taller de mosaico y han conocido el teatro romano.

Plurimam salutem!

viernes, 26 de abril de 2024

POST LVDOS SAGVNTINOS MMXXIVHa passat una setmana dels Ludi Saguntini MMXXIV i encara amb el record fresc en la memòria, hem començat a recol·locar tots els materials, tallers i spatia en el seu lloc per a poder tornar a les visites de grups escolars.

Aquest cap de setmana anirem cap a Valladolid per a fer un taller en la Villa Almenara Puras de l'Olmedo

Ha pasado una semana de los Ludi Saguntini MMXXIV y todavía con el recuerdo fresco en la memoria, hemos empezado a recolocar todos los materiales, talleres y spatia en su sitio para poder volver a las visitas de grupos escolares.

Este fin de semana iremos hacia Valladolid para hacer un taller en la Villa Almenara Puras del Olmedo

Salutem plurimam!

RESUM SETMANA LVDI SAGVNTINI MMXXIV


Després de celebrar els Ludi Saguntini 2024 ens agradaria compartir amb vosaltres els vídeos que ha editat el nostre company Xavi Villaplana.

És un resum, perquè és difícil concentrar en poc temps tantes experiències i moments únics, però és un record preciós de tot el treball que fem amb molta il·lusió els talleristas.

Moltes gràcies , collegae!

Taller cuina 

versió llarga i una altra 'expréssss': La llarga (4'): https://bit.ly/4acwbc3 i la curteta (1'): https://bit.ly/3xeke2a

Taller militaria

https://www.youtube.com/watch?v=agox2vq5tmm

Teatre Mario Monreal

CEIP Cronista

https://www.youtube.com/watch?v=0aupwfvlvhw

IES Clot

https://youtu.be/le0bqj_ggpg?si=fx5l5vzjdi-bs98u

Olimpomenuts

https://youtu.be/kzi6zct27ys?si=tfzryhyphea2mqbd

Taller danses

https://www.youtube.com/watch?v=udkgvqoh1t4

Teatròpolis

https://www.youtube.com/watch?v=564wnevyluw

Taller ornamenta

https://youtu.be/snwwlm7u-os?si=kt0uuoo4cnmx9xn5

Taller temps

https://youtu.be/3tz8ip7k4te?si=kkmyc5k2wii4vz4n

Taller escriptura

https://youtu.be/vziq8vv-nn4?si=l-csi-f0h0awcaxd

Taller higiene

https://youtu.be/avcfa8wol4e?si=wdvmhwcj-syg2w0n

Taller mosaic

https://youtu.be/6rmgghmczza?si=u3lvtbqyzcemd7sj

Taller indumentària

https://youtu.be/pfolenp-pk8?si=xpyiqevquwvwvblu

Taller ceràmica

https://youtu.be/vknjmipiyky?si=x_af5ugdoj3m4gcf

Taller ciència

https://youtu.be/ueceuc63sug?si=nlnbhp74kjdnrbfg

Taller infància

https://youtu.be/wi0xn4g4fda?si=m2nx0fh1gnr8gyg7

Voluntariat universitari

https://www.youtube.com/watch?v=3_rnu7isawe

Pompa clausura

https://youtu.be/cy6y7iurvmw?si=m2etalllwcnunmy2


Tras celebrar los Ludi Saguntini 2024 nos gustaría compartir con vosotros los vídeos que ha editado nuestro compañero Xavi Villaplana.

Es un resumen, pues es difícil concentrar en poco tiempo tantas experiencias y momentos únicos, pero es un recuerdo precioso de todo el trabajo que hacemos con mucha ilusión los talleristas.

¡Muchas gracias , collegae!

Taller cocina 

versió llarga i una altra 'expréssss': La llarga (4'): https://bit.ly/4aCWbc3 i la curteta (1'): https://bit.ly/3xEkE2a

Taller militaria

https://www.youtube.com/watch?v=AGoX2vq5TMM

Teatro Mario Monreal

CEIP Cronista

https://www.youtube.com/watch?v=0AuPwFvlvhw

IES Clot

https://youtu.be/lE0bqJ_ggpg?si=fx5l5VZJDI-bs98u

Olimpomenuts

https://youtu.be/kZi6zCT27ys?si=tfzrYHyPHEa2mQbd

Taller danzas

https://www.youtube.com/watch?v=UdKgvQoH1T4

Teatrópolis

https://www.youtube.com/watch?v=564wNEVYluw

Taller ornamenta

https://youtu.be/SnwWlm7U-os?si=kt0uuOo4cnmx9Xn5

Taller tiempo

https://youtu.be/3TZ8IP7K4TE?si=kKmYc5K2wiI4VZ4n

Taller escritura

https://youtu.be/vZIQ8vv-NN4?si=l-CsI-f0H0awCAxd

Taller higiene

https://youtu.be/avcFA8WOL4E?si=wDvMhWcJ-SYg2w0n

Taller mosaico

https://youtu.be/6rmGGhMczZA?si=U3lVTbqyzCemd7SJ

Taller indumentaria

https://youtu.be/pfOLeNP-Pk8?si=XpYIQevQUWVWvBlU

Taller cerámica

https://youtu.be/vknjmiPIYKY?si=X_AF5ugDOJ3m4gCF

Taller ciencia

https://youtu.be/uECEuc63sUg?si=nlnBHP74KjdNRbfG

Taller infancia

https://youtu.be/WI0xn4G4fDA?si=m2Nx0fH1gNR8gYg7

Voluntariado universitario

https://www.youtube.com/watch?v=3_rNU7IsAWE

Pompa clausura

https://youtu.be/cY6y7iurVMw?si=m2EtalLLwcNUnmy2


Gratias plurimas!

sábado, 20 de abril de 2024

VENERIS DIES. LVDI SAGVNTINI MMXXIV . POMPA
I va arribar el moment de la POMPA....després d'unes pluges que semblaven aombrar el gran dia de la clausura dels ludi Saguntini MMXXIV, finalment va eixir el sol i vam gaudir de la celebració de la festa d'Anna Perenna.

 Ací us deixem algunes fotos de la desfilada i la recreació de la festa açí i les notícies en premsa en Llevant i L'econòmic

Gràcies a tots i totes per fer possible un any més els  LVDI SAGVNTINI MMXXIV. 

Després d'un cap de setmana de descans, el dilluns comencem a preparar els LVDI SAGVNTINI MMXV!


Salutem plurimamY llegó el momento de la POMPA....tras unas lluvias que parecían ensombrecer el gran dia de la clausura de los ludi Saguntini MMXXIV, finalmente  salió el sol y disfrutamos  de la celebración de la fiesta de Anna Perenna.

 Aquí os dejamos algunas fotos del desfile y la recreación de la fiesta aquí y las noticias en prensa en estos enlaces del Levante y el Económico

Gracias a todos por  hacer posible un año más los LVDI SAGVNTINI MMXXIV. Después de un fin de semana de descanso, el lunes empezamos a preparar los LVDI SAGVNTINI MMXV

Salutem plurimam!