AGENDA COMPLETA- curs 2023/24/AGENDA COMPLETA- curso 2023/24

viernes, 4 de noviembre de 2022

UNA VISITA MOLT AGRADABLE!

En aquesta setmana més curts hem rebut als següent centres educatius:




CRA BENAVITES QUART amb 57 alumnes de primària que s'han convertit en déus i deesses de l'Olimp i han visitat els jaciments.

LA NOSTRA ESCOLA COMARCAL,que han realitzat el taller d'Escriptura i han recorregut el teatre romà de Sagunt.

SAN PEDRO APOSTOLque han participat en el taller de les Noces romanes i la visita als jaciments de Via Porticus i la domus dels peixos.

També hem tingut oportunitat de rebre en la DOMVS BAEBIA a les noves aules didàctiques creades aquest curs que són l'aula de Salvadora Sancho en Xátiva sobre música tradicionall'aula d'Enric Valor a Castalla i l'aula de Didín Puig a Benimodo a les quals hem mostrat el nostre plantejament didàctic amb els tallers i posteriorment han realitzat una reunió en la nostra seu.

 En esta media semana hemos recibido a los siguiente centros educativos:

CRA BENAVITES QUART con 57 alumnos de primaria que se han convertido en dioses y diosas del Olimpo y han visitado los  yacimientos.

LA NOSTRA ESCOLA COMARCAL.que han realizado el taller de Escritura y han recorrido el teatro romano de Sagunto.

SAN PEDRO APOSTOL, que han participado en el taller de la Boda romana y la visita a los yacimientos de Via Porticus y la domus dels peixos.

También hemos tenido oportunidad de recibir en la DOMVS BAEBIA a las nuevas aulas didácticas creadas este curso que son el aula de Salvadora Sancho en Xátiva sobre música tradicional,el aula de Enric Valor en Castalla y el aula de Didín Puig en Benimodo a las que hemos mostrado nuestro planteamiento didáctico con los talleres y posteriormente han realizado una reunión en nuestra sede.


Salutem plurimam!

No hay comentarios: