AGENDA COMPLETA- curs 2023/24/AGENDA COMPLETA- curso 2023/24

viernes, 23 de febrero de 2024

XXV ANYS DE RECORDS!
CEIP VICTORIA Y JOAQUIN RODRIGO  amb els seus alumnes de segon de primària que han fet el taller de Mosaic i la visita al teatre romà de la ciutat

IES ENGUERA s'han transformat en els déus en el taller de Mites i han conegut el teatre romà 

IES CAMP DE MORVEDRE  els qui han participat en els tallers d'Infància i Escriptura

CEIP SANCHIS ALMIÑANO  que han fet el taller de Mosaic.


El novembre passat vam celebrar el XXV aniversari dels tallers didàctics en un emocionant acte al qual van assistir moltes persones que d'un mode o un altre s'han involucrat en este projecte, encara que no totes van poder fer-ho per motius diversos.

No estan tots els que podrien estar, lamentem si algú no se sent representat i demanem perdó per endavant. 

Tant de bo haguérem pogut dedicar un gran GRÀCIES individual i públic a tots els que d'algun mode han participat, però resumir 25 anys ha sigut complicat. 

Esperem continuar comptant amb el vostre suport:

PER MULTOS ANNOS, UTINAM FATA VOLENT!

CEIP VICTORIA Y JOAQUIN RODRIGO  con sus alumnos de segundo de primaria que han hecho el taller de Mosaico y la visita al teatro romano de la ciudad

IES ENGUERA se han transformado en los dioses en el taller de Mitos y han conocido el teatro romano 

IES CAMP DE MORVEDRE quienes han participado en los talleres de Infancia y Escritura

CEIP SANCHIS ALMIÑANO  que han hecho el taller de Mosaico


El pasado noviembre celebramos el XXV aniversario de los talleres didácticos en un emocionante acto al que asistieron muchas personas que de un modo u otro se han involucrado en este proyecto, aunque no todas pudieron hacerlo por motivos diversos.

No están todos los que podrían estar, lamentamos si alguien no se siente representado y pedimos perdón por adelantado. 

Ojalá hubiéramos podido dedicar un gran GRACIAS individual y público a todos los que de algún modo han participado, pero resumir 25 años ha sido complicado. 

Esperamos seguir contando con vuestro apoyo:

PER MULTOS ANNOS, UTINAM FATA VOLENT!


Plurimam salutem!

No hay comentarios: